Utskrift

I vanlig dagligtale hersker det en del forvirring omkring betydningen av ordene gravferd, begravelse, bisettelse og kremasjon. Vi prøver å klargjøre begrepene for deg, slik at misforståelser og uklarheter kan unngås.

Begravelse

Ordet begravelse benyttes der det gjennomføres en avskjedsseremoni (i kirke eller annet sted) der seremonien avsluttes ved at kisten senkes i jorden.

Bisettelse

Ordet benyttes der det gjennomføres en avskjedsseremoni (i kirke eller annet sted) der kisten ikke senkes i jorden. I stedet kan seremonien avsluttes ved at kisten bæres ut i bårebil, senkes ned i gulvet eller forlates fra det rommet seremonien har vært gjennomført. Seremonien etterfølges av en kremasjon, der urnen settes i jorden en liten stund i etterkant.

Kremasjon

Ordet benyttes om selve kremeringen (brenningen) av kisten med den døde i. Asken samles så i en urne som kan settes ned i jorden eller «spres for vinden».

Gravferd

Ordet er et samlebegrep som omfatter både begravelse eller bisettelse. I noen tilfeller har man kanskje ikke bestemt seg, eller man vet ikke hva andre har bestemt seg for i forhold til bisettelse eller begravelse. Da kan man omtale dette som avdødes gravferd.

Urnenedsettelse

Ordet omfatter selve handlingen der urnen settes i jorden etter en kremasjon. Noen vil kalle dette for en begravelse av urnen, som også er korrekt. I vanlig dagligtale er det mest vanlig å snakke om en nedsettelse av urnen.

Det er ingen religiøs betydning knyttet til noen av disse begrepene. Det er imidlertid store forskjeller i kultur og religion på hva som ansees som «rett» måte å behandle den dødes legeme på.


Andre begreper knyttet til dødsfall kan være ord som syning og båreandakt.

I Norge har vi lang tradisjon for syning av den avdødes legeme. Tidligere var det ikke uvanlig at den avdøde lå hjemme på gården, gjerne i huset eller på låven, i tiden før gravferden. Dette har vi beholdt frem til vår tid, og er en del av manges bearbeiding av sorgen som ofte følger et dødsfall. I dag kan man velge om man ønsker en åpen eller lukket kiste i forbindelse med dette.

Syning

Ordet betyr at man har en syning av den avdødes legeme. Det er ikke nødvendigvis noe mer seremonielt rundt handlingen enn at man samles flere eller er alene med den døde. En slik stund kan gjerne brukes til tid for ettertanke.

Båreandakt

Som ordet beskriver inneholder dette en andakt, der man samles rundt den døde og gjennomfører en religiøs handling. En prest holder gjerne en liten andakt og man kan synge salmer sammen.