blue flower

 

Begravelser og bisettelser i Bergen kommune

Alle begravelser og bisettelser i Bergen kommune offentliggjøres av Gravplassmyndingheten i Bergen, med unntak av gravferder der familien har bedt om at dette ikke skal gjøres.

Her finner du en liste som offentliggjøres fra Gravplassmyndigheten i Bergen over begravelser og bisettelser et par dager frem i tid.