blue-flower

 

1. Kiste Minumum Merknad Maksimum Merknad
Kiste inkludert utstyr og svøp 4.200 Basis sponkiste  40.200 Continental 
Stell og ilegg i kiste 1.400   1.400  
 Hygieneartikler ved ilegg 160   160  
         
2. Transport        
Transport av tom kiste til dødssted 1.500   1.500 Innen Bergen kommune
Overføring fra dødssted til ventested   0 Kun ved behov 2.070 Innen Bergen kommune
Overføring fra ventestedtil kapell/kirke 2.070   2.070 Innen Bergen kommune
Transport av utstyr til seremoni 610   610 Innen Bergen kommune
Overføring til gravsted eller krematorium etter seremoni 0 Kun ved behov 1.510 Innen Bergen kommune
         
3. Seremoni        
Tilrettelegging og pynting før seremoni 760 (En person ) 3.040 (To personer)
Assistanse under seremoni 915 (En person ) 1.830 (To personer)
Kistedekorasjon 150 (3 roser ) 7.000 (Ingen øvre grense)
Leie av teppe, lys, vaser, etc. 0   1.100  
Sanghefter 50 stk 1.775  (fortrykk) 1.925 (eget bilde) 
         
4. Dødsannonse        
Annonse i Bergens Tidende (75mm) 1.252   1.252  
         
5. Honorarer og gebyrer        
Byråets honorar 1.300   2.600  
Administrasjonskostnader 1.100   2.200  
         
         
Sum 17.192   70.467 (ingen øvre grense)

 

Forutsetningen for prisene er at dødsfall og begravelse eller bisettelse skjer innen Bergen kommune. 

Du kan laste ned hele prislisten vår her.

I konferanse med oss vil du alltid få tilbud om prisoverslag basert på dine ønsker for gravferden. 

 

Det vil noen ganger være mulig å søke om støtte til gravferden fra NAV. Aktuelle stønadsordninger er:

Behovsprøvd støtte til gravferd: Gies i de tilfeller der avdøde hadde en netto ligningsformue som er mindre enn kr 22.723.

I de tilfeller der avdøde var gift gjelder egne regler, egne regler gjelder også dersom avdøde var under 18 år. Vi anbefaler at du kontakter oss eller NAV for mer informasjon.

Støtte til transport: Det gis støtte til transport dersom det er nødvendig med transport som overskrider 20 kilometer fra dødssted til naturlig gravsted.

For utfyllende regler kan du se på nettsidene til NAV ved å klikke på denne linken.