Møllendal kapell ble innviet i 1874, og er i dag et av de mest brukte seremonistedene i Bergen. Det er to kapeller på Møllendal, “Store kapell” og “Lille kapell.”

Det store kapellet har plass til ca 200 personer, mens det lille har plass til ca 60 personer.

Møllendal huser også byens krematorium, som har vært plassert her siden