Åsane nye kirke ligger direkte ved Åsane Storsenter. Det er en moderne kirke bygget i rød murstein.

Kirken er sirkelformet, og kirkerommet er også det. Gjestene i en begravelse eller bisettelse blir da sittende i en sirkelform rundt alteret, for å sikre at flest mulig kommer nærmest mulig til alteret. Det er sitteplass til ca 600 personer i kirken.

Det er to forskjellige saler i kirken som kan leies til minnesamvær etter en begravelse eller bisettelse.

Åsane gamle kirke var opprinnelig den eneste kirken i det sentrale Åsane-området. Den ble først bygget og stod ferdig i 1795, og har vært i bruk siden dette. 

Kirken brant ned i 1992, men ble bygget opp igjen som en kopi av den som brant. Den var ferdig gjenoppbygget i 1995.

Kirken har sitteplass til ca 200 personer, og er tilknyttet gravplassen rett utenfor kirkebygget. Ved begravelser kan man gå direkte ut på gravplassen, men det er også en verdig avskjed med en bisettelse fra kirken. 

Ytre Arna kirke ble bygget allerede i 1899. Den er bygget i tre, med langgulv, og har plass til ca 250 personer.

Kirken ligger plassert sentralt i Ytre Arna, med gangavstand fra stort sett hele bygden. Gravplassene som er tilknyttet kirken ligger ved Arna kirke og på Mjeldheim, begge i Indre Arna.

Parkeringsplassen på utsiden av kirken har plass til noen biler, men kan bli litt liten dersom det kommer mange mennesker til seremonien.

Årstad kirke ligger plassert like ved Haukeland sykehus, rett utenfor Bergen sentrum.

Kirken er bygget i mur, og har formet kirkegulvet som et kors. Dette gjør at selv om kirken har plass til ca 500 personer, så kommer man ikke for langt unna alteret. Når man sitter på denne måten vil kirken passe godt til både store og små begravelser og bisettelser.

Kirken er bygget i 1890, og er en tradisjonsrik murkirke.

Søreide kirke stod ferdig bygget i 1973, og fremstår fremdeles som moderne og brukervennlig. Den har sitteplass til ca 450 personer.

Nærmeste gravlund til Søreide kirke er Øvsttun og Fana kirkegårder.