Bønes kirke er en forholdsvis ny kirke, og stod ferdig bygget så sent som i 1997. Arkitekten Helge Hjertholm har tegnet kirkebygget (han har også tegnet kirkene i Fyllingsdalen og på Søreide.)

Kirken har omtrent 300 sitteplasser i kirkerommet, og formen av kirkerommet gjør den velegnet til både store og små begravelser og bisettelser.

Kirkebygget har en utforming som gjør det godt tilgjengelig for personer som er avhengig av rullestol.