Utskrift

Eidsvåg kirke ligger plassert ved Vollane i Eidsvåg. Kirken er en moderne arbeidskirke som stod ferdig bygget i 1982.

Kirkerommet er stort, og det er god plass til både kiste og pynt foran alteret.

Det er sitteplass til ca 500 mennesker i kirken. Sitteplassene er plassert bredt, slik at man kan ha både store og små begravelser og bisettelser på en god måte i kirken.

Nærmeste gravplass til kirken er Eidsvåg gravplass, som ligger i fjellveien opp mot Munkebotn. Ved begravelser er det nok mest hensiktsmessig å benytte bil mellom kirken og gravplassen.