Utskrift

Fana kirke ble bygget så tidlig som i 1150, og er en av de virkelig gamle og tradisjonsrike kirkene i Bergen. Kirken er bygget på tradisjonell måte med stein, og har et langt kirkegulv.

Rett ved siden av kirken er menighetshuset, som blant annet kan leies til minnesamvær etter begravelser eller bisettelser.

Kirkegården ligger rett ved kirken.