Utskrift

Fridalen kirke stod ferdig bygget i 1985, og er således en forholdsvis ny kirke i Landåsområdet. 

Kirken er en arbeidskirke med stort og fleksibelt kirkerom. Det er innredet slik at man også kan ha minnesamvær i kirken etter begravelser eller bisettelser.

Kirken har sitteplass til ca 450 personer.