Utskrift

Korskirken er den eldste menighetskirken i Bergen, og stod ferdig bygget i 1150. Kirkerommet var opprinnelig formet som en langskips.kirke, men ble kraftig ombygget på 1700- og 1800-tallet. I dag er kirkerommet formet som et kors.

Kirkens bymisjon holder til i Korskirken, og driver utstrakt arbeid for vanskeligstilte i Bergen.

Det er omtrent 600 sitteplasser i kirken.