Utskrift

Loddefjord kirke er en av de gamle og tradisjonsrike kirkene i Bergen. Den er bygget i murstein, og stod ferdig i 1926.

Det er sitteplass til omtrent 350 personer, slik at det er rom for både små og forholdsvis store begravelser og bisettelser.

Loddefjord gravplass ligger rett nedenfor kirken.