Nykirken er en murkirke plassert i Bergen sentrum, på vei ut mot Nordnes. Kirkerommet er formet som et kors, og har sitteplass til ca 750 personer - noe som gjør den til en forholdsvis stor kirke i Bergen og velegnet til store begravelser og bisettelser.

Kirken er tegnet av arkitektene Reichborn og Konow-Lund, som har tegnet flere kirker og offentlige bygg.