Utskrift

Olsvik kirke er en moderne kurke med plass til omtrent 500 personer. Når man sitter i Y-form kommer man forholdsvis nært alteret selv om det er mange gjester tilstede i kirken.

Kirken var ferdig bygget i 1990, og betjener nå et forholdsvis stort område i Bergen Vest.