Utskrift

Skjold kirke er en av de nyere kirkene i Bergen, og stod ferdig i 1998.

Mange nye kirker har et kirkegulv som er Y-formet, og det har også Skjold kirke. Fordelen med dette er at man har plass til omtrent 500 personer, samtidig som man unngår at man kommer for langt bort fra alteret. Det gjør at begravelser og bisettelser med mange gjester likevel kan oppfattes som intime og nære.

Kirken har også menighetssal i bygget som kan leies til minnesamvær etter begravelser eller bisettelser.

De nærmeste gravplassene til kirken er Øvsttun, Birkeland og Fana.