Utskrift

Slettebakken kirke er en aktiv og moderne kirke plassert ved siden av Bergenshallen og Sletten senter. Kirkens sentrale plassering på Landås, og det spesielle utseendet, gjør at den setter et klart preg på området.

Kirken var ferdig bygget i 1970, og har plass til ca 500 personer. Setene er plassert i vifteform foran alteret, slik at nærheten til alteret er god under begravelser og bisettelser.

Kirken har tilknyttet en menighetssal som kan benyttes til minnesamvær.

Parkeringsmulighetene rundt kirken er begrenset, men det er mye andre parkeringsplasser i området.