Slettebakken kirke er en aktiv og moderne kirke plassert ved siden av Bergenshallen og Sletten senter. Kirkens sentrale plassering på Landås, og det spesielle utseendet, gjør at den setter et klart preg på området.

Kirken var ferdig bygget i 1970, og har plass til ca 500 personer. Setene er plassert i vifteform foran alteret, slik at nærheten til alteret er god under begravelser og bisettelser.

Kirken har tilknyttet en menighetssal som kan benyttes til minnesamvær.

Parkeringsmulighetene rundt kirken er begrenset, men det er mye andre parkeringsplasser i området.

Skjold kirke er en av de nyere kirkene i Bergen, og stod ferdig i 1998.

Mange nye kirker har et kirkegulv som er Y-formet, og det har også Skjold kirke. Fordelen med dette er at man har plass til omtrent 500 personer, samtidig som man unngår at man kommer for langt bort fra alteret. Det gjør at begravelser og bisettelser med mange gjester likevel kan oppfattes som intime og nære.

Kirken har også menighetssal i bygget som kan leies til minnesamvær etter begravelser eller bisettelser.

De nærmeste gravplassene til kirken er Øvsttun, Birkeland og Fana.

Salhus kirke ligger plassert sentralt i Salhus. Den var ferdig bygget i 1924, og har plass til ca 300 personer.

Kirken er tegnet av Ole Landmark, som også har tegnet kjente bygg i Bergen som Storetveit kirke, Florida sykehus og Forum kino.

Sandvikskirken er en av de karakteristiske kirkene i Bergen, med sine tre tårn og kobbertrukne tak. Den er godt synlig i omgivelsene, og bærer lange tradisjoner.

Kirken ligger i Sandviken rett utenfor Bergen sentrum, og passer, med sine 500 sitteplasser, godt til forholdsvis store begravelser og bisettelser.

Olsvik kirke er en moderne kurke med plass til omtrent 500 personer. Når man sitter i Y-form kommer man forholdsvis nært alteret selv om det er mange gjester tilstede i kirken.

Kirken var ferdig bygget i 1990, og betjener nå et forholdsvis stort område i Bergen Vest.