Laksevåg kirke er en trekirke som er sentralt plassert ved Damsgårdsveien på Laksevåg. Kirken ble bygget i 1875 med langskip og plass til omtrent 400 personer.

Kirken har en menighetssal i samme bygning, dette rommet kan leies til minnesamvær etter begravelser eller bisettelser.

Korskirken er den eldste menighetskirken i Bergen, og stod ferdig bygget i 1150. Kirkerommet var opprinnelig formet som en langskips.kirke, men ble kraftig ombygget på 1700- og 1800-tallet. I dag er kirkerommet formet som et kors.

Kirkens bymisjon holder til i Korskirken, og driver utstrakt arbeid for vanskeligstilte i Bergen.

Det er omtrent 600 sitteplasser i kirken.

Fyllingsdalen kirke ligger sentralt plassert i Fyllingsdalen, og stod ferdig bygget i 1976.

Kirkerommet har sitteplass til ca 600 personer. Sitteplassene er utformet i Y-form i kirkerommet, og gjør at man kan få en nærhet til alteret selv ved store begravelser og bisettelser.

Kirken er tilknyttet Fyllingsdalen gravplass, som er i gangavstand fra kirken.

Johanneskirken er en av de virkelig store og kjente kirkene i Bergen. Den er bygget i 1894 og er plassert på Nygårdshøyden, med utsikt over Bergen sentrum.

Kirken er godt synlig og karakteristisk med sin rødfarge på "toppen av byen."

Kirken har cirka 1.250 sitteplasser, og er med det en av de største kirkene i Bergen. Det gjør at kirkegolvet er langt og ærverdig, med et stort alterområde. I forbindelse med begravelser og bisettelser gir dette stor mulighet til pynting med blomster og kranser.

Fridalen kirke stod ferdig bygget i 1985, og er således en forholdsvis ny kirke i Landåsområdet. 

Kirken er en arbeidskirke med stort og fleksibelt kirkerom. Det er innredet slik at man også kan ha minnesamvær i kirken etter begravelser eller bisettelser.

Kirken har sitteplass til ca 450 personer.