Syning, båreandakt og svøpning

En nær og personlig avskjed

Syning

Ved en syning samles gjerne de nærmeste pårørende rundt den åpne kisten, for å sørge og kunne ta en nær og personlig avskjed. Noen ønsker båreandakt med religiøst innhold, ofte ledet av en prest. Syningen kan avsluttes med å svøpe den døde i kisten. Vår erfaring er at mange opplever en slik avskjedsstund som meningsfull og at mange føler en større ro etter en slik stund.

Syningen kan gjennomføres på sykehjemmet, sykehuset, i kapellet eller i hjemmet. Vi kan legge til rette og bistå dersom det er ønskelig. Syninger må avtales på forhånd, og kan foregå både på dag- og kveldstid.

Syning med barn

Også barn kan få mulighet til å se den avdøde dersom dette er en nær person, som foreldre, søsken og besteforeldre. Å se og ta på den døde hjelper barna å bekrefte at noe er annerledes, og de får en forståelse av hva død betyr. De kan selv se at den døde ikke lenger puster, snakker eller beveger seg. Når barn er til stede bruker vi god tid på å forberede dem før de kommer inn i rommet der den døde ligger.