Vi bistår med alle praktiske gjøremål rundt gravferden

Gravferdshjelpen har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre ulike avskjedsseremonier tilpasset den avdødes og de etterlattes ønsker.

Begravelse

Ved begravelse blir båren/kisten båret ut på gravstedet og senket ned. Noen steder benyttes bårevogn, mens andre steder kjører vi til graven.

Bisettelse

Ved bisettelse blir kisten båret ut til bårebilen etter seremonien. Kisten blir kjørt til krematoriet for kremasjon. Ved bisettelse på Møllendal, blir kisten stående igjen. Urnen vil være klar etter 8-10 dager.

Urneseremoni

Det er også mulig å utføre kremasjonen før seremonien. Når urnen er klar, kan man holde en urneseremoni. Urneseremonien kan følge samme ritual som en vanlig begravelse, der en avslutter seremonien med å bære urnen ut på gravstedet og senke den i graven.

Kirkelig seremoni

Foregår enten i kirke eller kapell og følger kirkens rituale. Denne ledes av en prest eller pastor.

Humanistisk seremoni

En humanistisk seremoni er en ikke-religiøs seremoni. Denne kan inneholde forskjellige innslag som musikk, diktlesning og minnetale. Det vanligste er at seremonilederen fra Human-Etisk Forbund setter opp et program sammen med pårørende.

Annet trossamfunn

Vi har lang erfaring med samarbeid med de fleste trossamfunn, der seremonier tilrettelegges etter tro og tradisjon.

Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innhold. Vi har lang erfaring med denne type seremonier, og sammen med de pårørende tilrettelegger vi en seremoni som ivaretar avdødes og pårørendes ønsker.