Det er som regel mange spørsmål som dukker opp etter et dødsfall. Skal det være begravelse eller bisettelse? Hvilken type seremoni skal det være? Skal det i det hele tatt være noen seremoni? Hvilke offentlige papirer må vi fylle ut? Vår viktigste oppgave er å sørge for at påførende føler trygghet ved alle forhold rundt et dødsfall. Vi er opptatt av at veiledningen vi gir skal være grundig og oversiktlig, ut fra behov og personlige ønsker.

Ved dødsfall

I følge Gravferdsloven skal gravferden finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Dersom det er tungtveiende grunner, kan det ved særskilte tilfeller søkes om utsettelse. Vår vakttelefon er døgnbemannet, også i helger og høytider. Dere kan når som helst ta kontakt ved behov for umiddelbar hjelp, eller for å gjøre avtale om vår bistand.

Når du ringer, ber vi gjerne om noen opplysninger:

  • Navn på avdøde, fødselsdato, dødsdato og sted, sivilstatus

  • Hvor avdøde befinner seg

  • Ditt navn, telefonnummer og relasjon til avdøde

  • Om dere har ønske om syning/båreandakt, kan vi avtale det

  • Om dere har tenkt på begravelse eller bisettelse, eventuelt hvilke kirke eller kapell som ønskes brukt

  • Vi ønsker også å avtale en samtale/konferanse enten på vårt kontor eller vi kan komme hjem til dere.