Henting av avdøde

Henting av avdøde på sykehus, sykehjem eller institusjon

Ved dødsfall på sykehus blir avdøde flyttet til et kjølerom. De pårørende informeres om hva som skjer videre, og bes ta kontakt med et begravelsesbyrå. Sykehusene og de fleste sykehjem med kjølerom har kapell, der de pårørende har mulighet til å se den avdøde. Dette avtales med oss i byrået og vi trenger da å avklare hvilken kiste som ønskes. Fra sykehuset/sykehjemmet kjører vi kisten/båren til nærmeste naturlige bårerom.

Henting av avdøde i hjemmet

Ta kontakt med nærmeste legevakt. Ved uventet og ukjent dødsårsak skal politiet varsles.

Ring oss gjerne på vår døgnbetjente telefon for spørsmål om hva som skal gjøres. Dødsattest fra lege må foreligge for at vi skal kunne hente avdøde, eller det må være avtalt at vi skal kjøre innom legevakten. Ved naturlig/forventet dødsfall, kan det være avtalt at fastlege skal skrive ut dødsattest.

Noen ønsker at avdøde hentes så snart som mulig, mens andre ønsker mer tid til avskjeden. Når dere ringer oss, avtaler vi tid for henting og avklarer om vi skal hente på båre eller i kiste. Når det er usikkerhet om dødsårsak og politiet rekvirerer obduksjon, tar politiet kontakt med det begravelsesbyrået de har avtale med, for transport til Gades Institutt. Pårørende kan fritt velge begravelsesbyrå til videre hjelp.

Dødsfall i utlandet

Vi har lang erfaring til å bistå ved dødsfall i utlandet.

Vi bistår med alle praktiske gjøremål for å sørge for at avdøde kommer hjem til Norge. Dette kan innebære kontakt med begravelsesbyrå, forsikringsselskap og andre aktører som har en rolle i transporten hjem til Bergen og Norge.