Samtale for veiledning og planlegging

Hos oss får du personlig oppfølging av erfarne konsulenter

Å ta avskjed med en som har stått oss nær, er personlig. Gravferdshjelpen har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre ulike avskjedsseremonier tilpasset den avdødes og de etterlattes ønsker.

Hva går samtalen ut på?

I en planleggingssamtale vil du få nødvendig informasjon og veiledning om begravelsesprosessen. Målet med samtalen er å bli enig med pårørende om praktiske gjøremål. Samtalen tar gjerne et par timer.

Planlegging av seremoni

Sammen med deg ønsker vi å skape en verdig avskjed og fin seremoni med et personlig preg. Vi har et stort utvalg av kister, blomster og pynteutstyr til seremonien. Sammen avklarer vi hva du ønsker vår bistand til, og vi følger opp alle avtaler og bestillinger. Etter samtalen vil du få et komplett prisoverslag. Vi opplyser deg om NAVs stønader, og har mulighet til å søke om gravferdsstønad for deg, dersom det er grunnlag.

Forberedelser før samtalen

I forkant av samtalen kan du, om ønskelig, forberede deg ved å se på utvalget av kister, blomster, salmer, sanger, musikk og dødsannonse.

Hvor foregår samtalen?

Samtalen kan gjennomføres ved vårt kontor i Hagerups vei 32X, eller ved et av våre andre kontorer dersom det er mer praktisk. Vi kan også komme hjem til deg, eller ta dialogen via telefon og e-post.

Avdødes egne ønsker

I noen tilfeller har den avdøde uttrykt spesielle ønsker om gravferden. Det bør så langt som mulig respekteres. Samtidig er det viktig å påpeke at seremonien er for de etterlatte og at det er deres behov som skal dekkes.

Er avdødes ønsker nedtegnet i testament, skal ønskene etterkommes så langt det er mulig.