Bistand til begravelse siden 1991

Møt våre medarbeidere

Lokalt eid begravelsesbyrå i Bergen

Gravferdshjelpen AS holder til sentralt på Landås og bistår med gravferder i hele Bergen og omegn. Byrået ble etablert av Ragnhild Thorsheim Kristing i 1991, og siden innlemmet i Gravferdsgruppen. I 2020 ble Gravferdsgruppen overtatt av Dahls begravelsesbyrå.

Kontakt oss

Lang erfaring med å bistå etterlatte

Våre medarbeidere har lang erfaring i å bistå etterlatte. I samråd med pårørende hjelper vi til med alle praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfallet og gravferden. Vi gjør vårt beste for at pårørende skal få en trygg og verdig ramme rundt gravferden. Vi gir gjerne våre profesjonelle råd, men ivaretar alltid de etterlattes ønsker for prosessen.

Kvalitet og service

Gravferdshjelpen AS er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd. Vi vil alltid tilstrebe å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk». Dersom noen opplever at vi ikke tilfredsstiller det som er avtalt og forventet, vil vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme de det gjelder og finne gode løsninger.

Gravferdsgruppen — et nettverk av faglig kompetanse innen sorgarbeid

Gravferdshjelpen har i senere tid kjøpt Arna Gravferdsbyrå, Vatne Begravelsesbyrå, Samdals Begravelsesbyrå og Bergen Begravelsesbyrå. Våre fem byråer har et samarbeid gjennom Gravferdsgruppen AS. Gjennom Gravferdsgruppen har vi tilgang til stor faglig kompetanse og erfaring innen sorgarbeid, blomster- og romdekorering, sang og musikk, teologi, veiledning, helse- og omsorgsarbeid, grafisk design og økonomi. Byråene bistår hverandre ved ulike oppdrag der det er hensiktsmessig for de pårørende. Gravferdsgruppen er fra 2020 en del av Dahls begravelsesbyrå, og medlem i Jølstad.

Våre medarbeidere

Eirik Solheim

Eirik Solheim

Avdelingsleder

Grethe Aspenes

Grethe Aspenes

Gravferdskonsulent

Arne Hviskeland

Arne Høviskeland

Gravferdskonsulent

John Sle Vevle

John Sæle Vevle

Gravferdskonsulent

Arve Venholdt

Arve Løvenholdt

Gravferdskonsulent

Jan Olav Stople

Jan Olav Stople

Gravferdskonsulent

Arnt Johannes Cederholm

Arnt Johannes Cederholm

Gravferdskonsulent

Marit Hope

Marit Hope

Gravferdskonsulent

Johanne Drageide

Johanne Drageide

Gravferdskonsulent

Reidun Myrmel

Reidun Myrmel

Gravferdsassistent

Torstein Jenssen

Torstein Jenssen

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp

Helge Kolstad

Helge Kolstad

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp