Priser og stønad til gravferd

Gravferd tilpasset de etterlattes situasjon

En gravferd kan for noen være en uventet stor utgift. Vi planlegger gravferden i nært samarbeid med de pårørende, og med vårt store utvalg av produkter og tilbehør kan vi tilby gravferder i ulike prisklasser.

Priser

Vi er klar over at pårørende ofte kan være i en sårbar situasjon, og at pris for gravferd dermed ikke er det man har sterkest fokus på. Vi ønsker likevel at et kostnadsforhold skal være ryddig, og har laget denne prisoversikten som er i samsvar med forskrift om prisopplysninger for gravferd.

Oversikten vil ikke gi svar på alle kostnader, men vi vil alltid gi deg et prisoverslag som er basert på dine ønsker for begravelsen eller bisettelsen.

Last ned full prisoversikt

Minimum- og maksimumspriser

Her finner du en oversikt som viser våre minimum- og maksimumspriser på en gravferd med seremoni, etter krav som stilles i Markedsføringsloven §10 og Prisopplysningsforskriften §16.

Kiste

Kiste, komplett utstyrt med svøp og skjorte

 • Minimum: Kr. 5 600,-

  Hvitmalt sponkiste.

 • Maksimum: Kr. 49 900,-

  Continental, amerikansk modell.

Stell og nedlegg i kiste

 • Minimum: Kr. 1 695,-

 • Maksimum: Kr. 2 295,-

  Utvidet stell/påkledning.

Transport*

Transport fra dødssted til kirke/kapell

 • Minimum: Kr. 4 100,-

  To personer og bårebil inkl. bringing av tomkiste, transport av kiste til kirke/kapell med bårerom.

 • Maksimum: Kr. 13 490,-

  To personer x 2 t. 100% og bårebil. Ellers etter medgått ekstra tid og km. To personer og bårebil inkl. bringing av tomkiste, hente på båre/i kiste til oppbevaringssted og videre til kirke/kapell.

Transport av mannskap og utstyr til seremoni

 • Minimum: Kr. 1 030,-

 • Maksimum: Kr. 1 030,-

Bårebil til grav/krematorium

 • Maksimum: Kr. 1 990,-

  Ved behov.

Seremoni

Mannskap begravelsesdagen

 • Minimum: Kr. 2 460,-

  Én konsulent fra byrå.

 • Maksimum: Kr. 6 430,-

  Standard oppdrag med to konsulenter fra byrå. Ellers etter medgått tid.

Blomsterpynt til kisten

 • Minimum: Kr. 45,-

  En rose.

 • Maksimum: Kr. 4 600,-

  Heldekkende kistedekorasjon. Ingen øvre grense. Avhengig av størrelse og blomster.

Leie av teppe/krakker og pynteutstyr

 • Minimum: Kr. 670,-

  Kun krakker/teppe.

 • Maksimum: Kr. 1 100,-

  Komplett pynteutstyr, fra pris.

Sanghefter 50 stk

 • Minimum: Kr. 1 170,-

 • Maksimum: Kr. 2 730,-

  Eget bilde / InMemory-trykk.

Annonse

Annonse i lokal avis (75mm)

 • Minimum: Kr. 1 502,-

 • Maksimum: Kr. 1 502,-

  Tillegg pr mm.

Honorar og gebyr**

Byråets honorar, mva fritt

 • Minimum: Kr. 4 430,-

  Enkelt oppdrag.

 • Maksimum: Kr. 5 460,-

  Standard oppdrag.

Byråets honorar, mva pliktig

 • Minimum: Kr. 1 860,-

  Enkelt oppdrag.

 • Maksimum: Kr. 2 370,-

  Standard oppdrag.

Totalsum

Minimum: Kr. 25 352,-

Maksimum: Kr. 93 887,-

*Ved NAV-stønad til transport: Dersom det er nødvendig med transport som overstiger 20 km fra dødssted til nærmeste naturlige gravsted, kan det søkes om støtte til dekning av deler av transporten.

**Inkl. i honorar og administrasjonsutgifter: oppfølging av planleggingssamtale, kommunikasjon med seremonileder, organister, offentlige kontorer, søknader, husleie, kontormaskiner, renhold og administrativ drift av byrå, kursutgifter, regnskap, revisjon m.m.

Forutsetningen for prisene er at dødsfall og begravelse/bisettelse skjer innen kommunen. Utregning er basert på priser på dagtid. Utenom kontortid vil det være tillegg i prisen. 

Øvrige kostnader som kan tilkomme og som ikke er inkludert i oversikten:

Kommunale avgifter.

Musikalske innslag, solist etc.

Minnesamvær.

Inskripsjon/navnetilføyelse på gravminne, nytt gravminne, ventetegn med navneplate.

Stønad til gravferd

Vi er godt kjent med NAVs regelverk og søknadsprosess, og kan være behjelpelig med å søke når det er grunnlag for behovsprøvd gravferdsstønad. De aktuelle stønadstypene som kan søkes etter er:

Behovsprøvd gravferdsstønad

Dersom avdøde hadde en ligningsformue på mindre enn 24.734,- kan det søkes om gravferdsstønad. Det foreligger egne regler dersom avdøde var gift eller under 18 år.

Støtte til transport

Dersom det er nødvendig med transport som overstiger 20 kilometer fra dødssted til nærmeste naturlige gravsted, kan det søkes om støtte til dekning av transport.

For full oversikt over stønadsordninger og regler som gjelder kan du lese mer på NAVs nettsider. Du kan også kontakte oss dersom du er usikker på om stønad kan være aktuelt.

Gå til NAVs nettside